• -4° C

  • 2849.84 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

ХАЙРХАН аялагч клуб (Khairkhan Hiking Club)

Бид эх орныхоо уул ус,ургамал амьтанг хайрлан дээдлэх, зөв зохистой харьцах сэтгэл өвөрлөн аялж бусдад таниулах зорилготой билээ