• -3° C

  • 2850.02 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Хамрын хийд, Хайрхан жуулчны бааз Khairkhan tourists camp

Хайрхан жуулчины бааз нь 2016 онд үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд Дорноговь аймгийн төв Сайншандаас урагш 25 км-т Хамрын хийд орох засмал зам дагуу байрлана.