• 17° C

  • 2849.1 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Хан-Уул дүүргийн Биеийн Тамир Спортын Хороо

Хан-Уул дүүргийн Биеийн тамир, спортын хороо нь хуучнаар /БНМАУ/ Аж үйлдвэрийн яамны дэргэд “Хөдөлмөр” нийгэмлэг нэртэйгээр байгуулагдсан