• 19° C

  • 2849.77 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Хан -Уул дүүргийн Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн хэлтэс

Тус байгууллага нь дүүргийнхээ иргэдэд төрийн бодлогыг гэр бүлд суурилан хэрэгжүүлэх эрх зүй, тогтолцооны шинэчлэлд үнэт хувь нэмэр оруулж, гэр бүл, хүүхэд, залуучуудыг хамгаалах, хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх үйлчилгээг сайжруулах замаар Монгол хүний хөгжил, үндэсний дархлааг бэхжүүлэхэд оршино.