• 18° C

  • 2848.63 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Хашхан жуулчны бааз

Орхон голын бага хүрхрээ нь байгалийн онцгой цогцолборт багтдаг 3 голын бэлчир нийлсэн үзэсгэлэнт газар билээ.Орхон голын энэ хэсэг нь жижиг хавцал бүхий байгалийн үзэсгэлэнт тогтоцтой өвөрмөц газруудын нэг юм.