• 19° C

  • 2849.77 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Хийморь жуулчны бааз

Хийморь жуулчны бааз нь 2016 онд шинээр ашиглалтанд орсон. Хөвсгөл далайн эрэг дээр Хатгал тосгоноос 25км зайд Жанхайн даваанд байрладаг. Баазын давуу талууд: – Бусад баазуудаас зайтай, модон дунд байрладаг – Боловсон 00, душтэй – Гэр бүлээрээ амархад тохиромжтой, – Амрагчдад зориулсан амралтын бүс, тоглоомын талбай гэх мэт тохижилт сайтайгаараа бусад баазуудаас давуу талтай