• 6° C

  • 2849.51 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Хөвсгөл аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Тус байгууллага нь аймгийнхаа иргэдэд төрийн бодлогыг гэр бүлд суурилан хэрэгжүүлэх эрх зүй, тогтолцооны шинэчлэлд үнэт хувь нэмэр оруулж, гэр бүл, хүүхэд, залуучуудыг хамгаалах, хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх үйлчилгээг сайжруулах замаар Монгол хүний хөгжил, үндэсний дархлааг бэхжүүлэхэд оршино.