• 2° C

  • 2850.06 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Хөх сувдан эрэг Хөвсгөл нуур Жанхай

Жанхай ТУР” жуулчны бааз. Хөвсгөл аймгийн төв Мөрөн хотоос 125 км, Хатгал тосгоноос 25 км-т нуурын өргөн хэсэгт байрладаг