• -4° C

  • 2849.84 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Цагаан нуур бааз

Архангай аймгийн Тэрхийн цагаан нуураас 150 метрийн зайнд байрлах Цагаан нуур кэмп