• 19° C

  • 2849.77 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Цагаан өргөө амралт

“Цагаан өргөө” амралтын газар шинээр нээгдлээ:
– хотоос 24 км Аргүнтэд
– цэвэр агаарт нам гүн орчин
– тохилог өрөө чанартай хоол