• 13° C

  • 2848.63 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв

БОАЖЯ-ны харьяа, байгаль орчны холбогдолтой хууль тогтоомжийг олон нийтэд түгээх, экологийн боловсролыг бүх нийтэд олгох чиг үүрэгтэй