• 11° C

  • 2849.14 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Чингис Хаан Банк – Chinggis Khaan Bank

2001-Монголын анхны гадаадын хөрөнгө оруулалттай банк – Чингис Хаан Банк байгуулагдав.