• 19° C

  • 2849.77 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Шихихутуг их сургууль

Шихихутуг их сургууль нь 1991 онд байгуулагдсан, Монгол улсын хувийн хэвшлийн ууган сургуулийн нэг.