• 19° C

  • 2849.36 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Элэгний төв

Элэгний төв нь Монгол Улс дахь элэгний эмгэг өвчинтэй тэмцэх, хепатитын вирүсийг эрт илрүүлэн эмчилж, элэгний хавдар, хатуурлын шалтгаант нас баралтыг эрс бууруулах, элэгний С вирүсийн голомтыг устгах зорилго бүхий судалгаа, эрдэм шинжилгээ, оношилгоо эмчилгээний, ашгийн бус, нийгэм олон нийтэд чиглэсэн, анагаах эрдэм судлалын цогцолбор төв юм.