• 20° C

  • 2850.32 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Эрхэт Сүлд амралтын газар

Эрхэт сүлд амралтын газар нь Чингис хаан нисэх буудлаас 2км-т байрлах амралтын газар бөгөөд УБ хотоос хамгийн ойр, томоохон амралтын газруудын нэг юм