• 2° C

  • 2850.06 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

ЭХ БУЛАГ сувиллын газар

Дархан хот явдаг төв зам дагуу Улаанбаатар хотын 0 цэгээс 44 км яваад урагшаа эргээд шороон замаар салж 6 кмгазар зайд байрладаг