• 13° C

  • 2848.63 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

ЯНГИР рашаан сувилал

ЯНГИР” рашаан сувилал нь эмчийн үзлэг оношилгоо, физик эмчилгээ, рашаан сувилал, амралт сувилал, шавар эмчилгээ, бариа засал