• 2° C

  • 2850.06 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

AMURE HOTEL

AMURE HOTEL
Манай зочид буудал нь 4 зэрэглэл бүхий 50 өрөө, 81 ортой.
350 хүний багтаамжтай хүлээн авалтын танхимдаа хурим, шинэ жил, одонгийн найр, насны найр, үсний найр, буяны цайллага, хонхны баяр гэх мэт бүх төрлийн хүлээн авалтын захиалга авч байна