• -1° C

  • 2850.02 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Best Western Premier Tuushin Hotel

2020. онд Аялагчдын Шилмэл Шагналыг хүлээн авсан нь нэр төрийн хэрэг.
Сайхан сэтгэгдэлтэйгээр биднийг тууштай дэмжиж байдаг хайрт зочиддоо маш их баярлалаа