• -1° C

  • 2850.02 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Casa Di Lusso ХХК

Casa Di Lusso ХХК нь барилга бүтээн байгуулалтын салбарт Европ стандартын дэвшилтэттехнологи бүхий барилгын материалыг хэрэглэгчиддээ шуурхай нийлүүлж европбарилгын материалын томоохон ханган нийлүүлэгч групп болох зорилготой