• 7° C

  • 2849.99 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Egtour” tourist camp (Huvsgul Lake)

🌊Хөвсгөл далайн аялал
🗓️Хугацаа: 4өдөр 4шөнө
🚐Маршрут: Улаанбаатар-Булган Уньт-Хөвсгөл-Булган-Улаанбаатар
💵Аяллын төлбөр: 300к