• -1° C

  • 2850.02 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Erdenet Inn Hotel

Эрдэнэт хотын төвд байрладаг, Эрдэнэтийн цорын ганц 3 одны зэрэглэлтэй зочид буудал