• -2° C

  • 2850.02 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Ereen nuur -Tourist camp

Их Монголын элсний өмнөд хэсэгт орших байглийн үзэсгэлэнт “Эрээн нуур”-ыг түшиглэн байгуулагдсан. Улаанбаатар хотоос 1150 км, Алтай хотоос хойд зүгт 150 км,Улиастай хотоос баруун зүгт 110 кмт оршдог