• 2° C

  • 2850.06 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Голден Хөүм тавилга үйлдвэрлэгч компани

Тус байгууллага нь  анх GOLDEN HOME брэндийн тавилгыг үйдвэрлэж байсан бол өдгөө, EURO KITCHEN, GOLDEN KITCHEN, брэндийн тавилгыг хэрэглэгчдэд хүргэж байгаа байгууллага юм