• -3° C

  • 2850.02 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Gurvan Erdene tourist camp

Гурван-Эрдэнэ жуулчны бааз нь Хөвсгөл нуурын эрэг дээрх хамгийн сайхан байгальтай, 100-120 хүний хүчин чадалтай жуулчны эко бааз юм