• 0° C

  • 2850.06 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Hotel Nine- Цогтцэций

Монголын Улаан номонд орсон аргаль, янгир, ирвэс, хар сүүлт, эрээн хүрнэ, хадны суусар, шилүүс, мануул, цооховдой, өөхөн сүүлт болон таван хуруут атигдаахай, зурам, цагаан зээр зэрэг амьтадтай