• -7° C

  • 2849.84 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Hoyor Zagal Camp

Элсэн тасархайд байрлах Хоёр Загал жуулчны бааз нь 28 люкс гэр, 29 энгийн гэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна