• 0° C

  • 2850.06 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

J Hotel

Манай зочид буудал нь БНСУ, Япон улсын хөрөнгө оруулалттайгаар байгуулагдсан, олон улсын стандартад нийцсэн, бизнес ангиллын зочид буудал юм.