• 9° C

  • 2849.99 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

JCI Hiking Club

JCI Монгол Хайкинг клубын эрхэм зорилго нь эх дэлхий, эх орноо танин мэдэх, аялах, алхалтыг зуршил болгох, гишүүддээ үйлчлэх болно