• -7° C

  • 2849.84 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Khabu hotel, Ulaanbaatar

Нам гүм, амгалан орчинд байрладаг учраас тав тухтай тайван амрах боломжтой. Бүх өрөөгөө тохилог тавилга хэрэгслээр тохижуулсан бөгөөд өрөө бүхэн интернэттэй, дотоодод болон олон улсын дуудлага хийх боломжтой, телевизийн олон сувагтай