• 7° C

  • 2849.99 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Khairtkhaan amralt

“ХАЙРТХААН” амралт нь 1977 онд худалдааны ажилчдын амралтаар байгуулагдсан бөгөөд тасралтгүй 40 жил үйл ажиллагаагаа явуулж буй ууган амралт болно