• -4° C

  • 2850.06 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Khos Kherem amralt Хос Хэрэм амралт

Манай амралтын газар нь Улаанбаатараас 44км зайд Тэрэлжийн гүүр даваад голын дэргэд байрлалтай.