• 9° C

  • 2849.99 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Mirage tourist camp

Манай жуулчны бааз нь Улаанбаатараас 53 км
Мэлхий хад болон Арьяабалын сүмийг явган аялал хийн үзэх боломжтой. Горхи Тэрэлжийн Байгалийн дурсгалт газар байрлада