• -3° C

  • 2850.02 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Mongol Hiking Club

Нийгмийн эрүүл мэнд, сайн сайхны төлөө эрүүл агаар, идэвхтэй амралт, хөдөлгөөн, биеийн тамир, уулын спортыг сурталчлах хувийн клуб. 2006 он.