• -7° C

  • 2849.84 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Mongolian Mountain Guides Association

Манай Холбоо нь дотоодын аялагч нартаа зориулж энэ зун Монголынхоо үзэсгэлэнт байгаль, Өндөр уул нурууд, Говь, Хангайгаар аялуулах шинэ хөтөлбөр боловсруулан ажиллаж байна