• 20° C

  • 2850.32 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Mungunguur hospital Мөнгөн гүүр эмнэлэг

Үндэсний хөрөнгө оруулалттай “Мөнгөн Гүүр” эмнэлэг нь Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг төрөлжсөн мэргэшлийн чиглэлээр үзүүлдэг юм.