• 9° C

  • 2849.99 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

NTV

Монголын тэргүүлэгч телевизүүдийн нэг, “Өөдрөг өнгө – Өөр өнцөг” уриатай NTV телевиз нь 2006 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн.