• 3° C

  • 2849.51 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Ongolog tour tourist camp, Khuvsgul / Онголог тур жуулчны бааз, Хөвсгөл

“Онголог тур” жуулчны бааз нь Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолбор газарт байрладаг бөгөөд нуурынхаа эрэгт, ой модны захад, төрөл бүрийн цэцэгсээр хүрээлэгдсэн байгалийн үзэсгэлэн бүрдсэн газар байрлалтай.