• 9° C

  • 2849.99 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

“Puma Imperial” Hotel

🍁Манай байгууллага нь том,жижиг хурлын танхимтай бөгөөд
Жижиг танхим нь 20-30хүн
Том танхим нь 40-100 хүртэлх хүн хүлээж авах багтаамжтай бөгөөд хурал зөвөлгөөн,сургалт,бизнес уулзалтын захиалга авч байна