• 4° C

  • 2849.51 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

River house resort

River House Resort амратын газартаа 4 люкс, 5 энгийн өрөө, 4 ортой 10 гэр, 2 ортой 8 хаусуудтай бөгөөд ресторандаа 30-40 хүн хүлээх авах хүчин чадалтай