• 23° C

  • 2849.36 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Sonor Khairkhan HOTEL , Сонор Хайрхан Erdenet

Аймгийн захиргаа , Банк санхүү , Спортын төв ордон , Худалдааны төвүүдэд хамгийн ойр.
Цэвэрхэн , Тохилог , Саруулхан