• 19° C

  • 2849.77 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Tavantolgoi JSC – ТаванТолгой ХК

Тавантолгой” XК нь 1966 онд байгуулагдсан бөгөөд орон нутгийн өмчит нүүрсний уурхай юм.