• -3° C

  • 2850.06 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Terelj-Bayankhad Astronomical Tourist Camp

Баянхад одон орон сонирхогчдийн жуулчны бааз. Горхи-Тэрэлжийн аманд байрлаж байна.