• 4° C

  • 2849.51 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Tes Express

✅ ТОС, ТОСОЛГОО
Хөдөлгүүр, хроп, редуктор тос, тоормосны шингэн, хөргөх шингэн, рулийн шингэн
✅ ТОС, ТОСОЛГОО
Хөдөлгүүр, хроп, редуктор тос, тоормосны шингэн, хөргөх шингэн, рулийн шингэн
✅ ДУГУЙ ЗАСВАР
Дугуй нөхөх, хийлэх, солих үйлчилгээ
✅ ЖОЛОО, ЯВАХ АНГИЙН ЗАСВАР
Тэнхлэг тохиргоо, рулийн аппарат, амортизатор, таван бул солих үйлчилгээ
✅ ОНОШИЛГОО
Компьютер, явах эд анги
✅ ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Касчер, свечи солих, коллектор цэвэрлэх
☎️ Утас: 75057711,9977 0247