• -1° C

  • 2850.02 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

TESO corporation

ТЭСО корпораци

 

ТЭСО корпораци нь үйлдвэрлэл, гадаад худалдаа, барилга бүтээн байгуулалт, экспортын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.
ТЭСО корпораци нь 2003 онд байгуулагдсан бөгөөд өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын чухал дэд бүтцийн салбарууд болох зам, барилга бүтээн байгуулалт, хүнсний үйлдвэрлэл, гадаад дотоод худалдааны чиглэлээр нийт 15 салбар компани 2000 гаруй ажилчидтайгаар хөгжил дэвшил өөд урагшилсаар байна. Зохион байгуулалтын хувьд корпорацийн бүтцээр ажилладаг.
Утас: 7575 6161