• 7° C

  • 2849.99 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Tumen Khaan Resort

Улаанбаатар хотын төвөөс 70км зайд Хан Хэнтий нуруу Горхи-Тэрэлжийн тусгай хамгаалалттай байгалийн үзэсгэлэнт хэв шинжийг цогцлоосон газарт байрладаг