• 16° C

  • 2849.36 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Ахмадын сүүн сувилал, амралт

Амралт сувиллынхаа сүүний хэрэгцээг 100%, махны хэрэгцээний 100%, хүнсний ногооны 70%-ийг тус тус хангадаг, хоногийн хоолны цэсэнд цэвэр сүүн болон махан бүтээгдэхүүнээр амрагч болон ахмадууддаа үйлчилдэг