• 18° C

  • 2849.36 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Ахмадын сүүн сувилал, амралт

БГД-н ахмад хѳгжилийн ордон ёстой ахмадад зориулсан. чѳлѳат цагаа ѳнгѳрѳѳх сайхан газар шатар тоглох бүжиг сурах бясалгал хийх нѳхѳн сэргээх эмчигээний кабенит гээд бүх тѳрлийн үйлчилгээг ахмадууддаа үзүүлдэг