• 11° C

  • 2849.03 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Баян-байгаль Амралтын газар

Манай амралтыны газар нь 2012 онд шинээр байгуулагдсан ба нэг ээлжиндээ 100-150 хүртэлх хүн хүлээн авах хүчин чадалтай.