• 22° C

  • 2849.36 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Гриллдэж Шарсан Тахиа, Roasted Chicken

Мэргэжлийн тогооч бүтэн тахианы махыг Солонгос аргаар амталж ил галаар грилдэж шарж үйлчилж байна.